Jetson Nano Developer Kit

1 post

NVIDIA Jetson Nano 2GB Developer Kit : 為學生與教育者而生的人工智慧開發板

NVIDIA Jetson Nano 2GB Developer Kit : 為學生與教育者而生的人工智慧開發板

為了將人工智慧技術更快速地普及化, 2020年10月NVIDIA發布了最新的 Jetson Nano 2GB Developer Kit,本篇將帶大家一起了解Jetson Nano 2GB Developer Kit與2019年的Jetson Nano Developer Kit兩個版本的不同之處。